Håndklædet i ringen

Noget tyder på at Københavns Kommune endelig har smidt cloud-håndklædet i ringen, og opgivet at finde en måde at besejre eller møve sig udenom Schrems II:

https://www.version2.dk/artikel/eu-dom-har-lammet-kaempe-cloud-omstilling-koebenhavns-kommune-1094343

Centrale citater:

“Schrems-dommen udfordrer mange af kommunens nye tiltag på digitaliseringsområdet. I flere tilfælde kan de ikke gennemføres, da leverandørerne overfører data til USA og ikke kan sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau”

“Der er dog både i staten, kommuner og regioner eksempler på, at nye systemer sættes i drift, da det i nogle tilfælde vurderes, at den samfundsopgave, myndigheden løser, ikke kan løses på en god måde uden at bruge amerikanske cloud-tjenester”

Man fristes til at konkludere, at kommunen, ligesom de fleste danske og europæiske virksomheder og myndigheder, de facto har affundet sig med at forholde sig afventende og håbe på at jurister i Bruxelles og Washington får Schrems II-problemet til at forsvinde med en opdateret Privacy Shield-ordning.

Og selvom det er mange penge, er de nævnte ekstraomkostninger på 13 millioner kr. i den konkrete sag nok næppe noget, der holder kommunens finansfolk søvnløse (til sammenligning bruger kommunen 15 millioner på at holde helårsåbent i udvalgte skøjtehaller i 2022).

Men det er rimeligt at forudsætte, at hvis kommunen begrænser sig selv her, så gælder begrænsningen også andre steder, hvor besværet og ekstraomkostningerne givetvis vil være væsentligt større.