Kigger vi væk?

En af fyrtårnene i den danske privacy-debat, Anders Kjærulff, har igen været til tasterne/mikrofonen, og undrer sig over at der, samlet set, ikke er mere larm om den totale, digitale overvågning vi er underlagt:

https://mingarage.net/2022/02/11/at-vaere-eller-ikke-vaere-amerikaner/

Overvågningsregimet er dokumenteret fx af afsløringen af NSA’s PRISM-projekt, internetkabel-adgangsaftalen mellem USA og Danmark – og underbygges af de mange lignende historier, der i en lind strøm kommer til overfladen.

Mon ikke Anders har en pointe i, at vi er mange, der kigger væk, fordi vi slet ikke kan rumme, hvor slemt det er?

Omelet uden brudte æg?

Denne tekniske analyse af dataflowet bag EUs officielle websites viser, hvad der efterhånden burde være indlysende: Det er meget svært at lave et moderne website uden at data om besøgende på den ene eller anden måde overføres til USA, i skikkelse af Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Akamai, etc. etc.

https://www.linkedin.com/posts/brs-dincer_analysis-of-eu-official-sites-ugcPost-6898291743414992896-XL3y

Dette gælder uanset om ejeren er sitet er det EU, der har vedtaget, at USA ikke er et sikkert tredjeland, og som har skabt grundlag for, at der lige pt. uddeles bøder for brug af Google Analytics og Google Fonts i Østrig og Frankrig.

Teknohuman?

I denne uges Weekendavis skriver et sæt optimistiske forskere skriver om ‘den teknohumane by’ (som angiveligt signalerer mere menneskelighed end begrebet ‘smart city’).

Udsnit af artikel i Weekendavisen

Desværre er artiklen præget af en ikke videre velbegrundet tro på, at samfund og politikere af sig selv vil søge væk fra overvågningssamfund og mod mere menneske-centrerede løsninger ift. dataindsamling og -behandling. Hvor forfatterne har den antagelse fra, fremgår ikke.

Cookien er død! Tracking længe leve!

I anledning af den internationale Data Privacy Day kan man kaste et blik på dette interessante indlæg vedr. Googles bevægelse væk fra traditionelle cookies mod “FLoC” eller “Topics”. Bliver vi som datasubjekter dermed bedre beskyttet fordi data aggregeres, eller mister vi tværtimod den sidste rest af indsigt og indflydelse?

https://www.linkedin.com/posts/brs-dincer_floc-topics-google-activity-6892523079075979264-oajY/

Hvad siger du ‘ja’ til?

https://www.linkedin.com/posts/simon-taus-philip-nielsen_klar-til-at-miste-kontrollen-se-hvad-du-ugcPost-6891493071440154624-5iKh/

Et interessant eksperiment, der illustrerer, at forestilling om at et afkrydset ‘ja’ på en hjemmeside meget, meget sjældent faktisk er et gyldigt, informeret samtykke. Vi siger ja for at komme videre, men ingen brugere orker at sætte sig ind i, hvad de faktisk accepterer.

Undtagen i ovenstående tilfælde, altså.