Logningsfarcen

Folketinget har i dag vedtaget nye regler telelogning, som det fremgår af Justitsministeriets pressemeddelelse:

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/flertal-i-folketinget-vedtager-nye-regler-for-logning/

Disse regler er, har Justitsministeren flere gange offentligt vedgået, designet med det primære formål at kunne danne grundlag for at fastholde den hidtidige generelle og udifferentierede logningspraksis, som er kendt ulovlig af EU-domstolen ved flere lejligheder, og som i praksis betyder at så godt som alle danskeres færden registreres og katalogiseres minutiøst, også i fremtiden.

Hatten af for de jurister, der har fået konstrueret en spidsfindig juridisk ramme, så Justitsministeren kan hævde, at de nye regler teknisk set overholder reglerne(sic!), uden at de i praksis stiller datasubjekterne – danskerne – bedre. Og hatten af for vores Justitsminister, der i det mindste er ærlig i sin ringeagt for retten til privatliv, fordi “med overvågning stiger friheden“, som bekendt.

Justitsministeriet erkender, at der er betydelig risiko for, at også denne lov kendes ugyldig af EU-domstolen. Men den slags kan jo erfaringsmæssigt tage sin tid, og så har vi jo fået masser af Hækkerup’sk frihed i mellemtiden.

Ulovlig lov: Hurra?

Flere medier beretter at en ny udgave af en revideret logningslovgivning er på vej igennem beslutningsprocessen i Folketinget med stor hast, og det forholder telebranchen sig angiveligt begejstret til:

https://www.version2.dk/artikel/begejstret-telebranche-kan-spare-100-millioner-kroner-paa-nye-logningsregler-1094284

Det er jo herligt for branchen, at et nyt forslag er billigere at implementere (ca. halv pris, må vi forstå) … men jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at man ligefrem er begejstrede for et forslag, hvor man indrømmer, at “lovligheden af logningsreglerne er stadig uklare”.

IDA, som har været stærk kritiker af den hidtidige lov, er også banen og kritiserer den nye lov for i realiteten ikke at ændre den eksisterende praksis.

Ville det ikke være federe med en lov, der var … lovlig?

#EngangVarJegFri

En lang række debattører, politikere og foreninger protesterer i øjeblikket mod forslaget til den nye logningslov på Twitter under hashtagget:

#EngangVarJegFri

Selvom selve tagget er en kende dramatisk formuleret for min smag (for at være ‘fri’ eller det modsatte er ikke en binær tilstand – og er det lige præcis den nye logningslov, der skubber min tilstand over grænsen fra fri til ufri?) sympatiserer jeg absolut med budskabet: Den kommende logningslov er ikke et godt bud på den rigtige balance mellem hensynet til efterforskningsmuligheder og hensynet til den enkeltes privatliv, tværtimod.

Ved hjælp af slet skjulte gummiklausuler sikrer loven, hvis den bliver vedtaget, at regering og myndigheder kan operere på præcis samme måde (der jo er dømt ulovlig af EU-domstolen) som i dag. Det kræver i princippet bare at man vurderer, at trusselsniveauet er tilstrækkelig højt – og hvem afgør det?

At man fra regering og folketings side her forinden vedtagelse har erkendt, at der er overhængende risiko for at også denne lov vil blive underkendt af EU-domstolen (men samtidig kynisk konstaterer, at den slags kan tage mange år, hvori myndighedernes reelt ulovlige praksis kan fortsætte), gør det ikke bare trist og forkert, men også umoralsk.

#ÆrligOgBalanceretLogningslovNu

Mindre overvågning: 200 mio. kr.

I nedenstående ekstremt interessant indlæg beskriver Poul-Henning Kamp hvordan prisen for digital overvågning er problematisk lav – ja, faktisk argumenterer han for, at den er blevet negativ, og at man, hvad enten man er borger, virksomhed eller myndighed, således i praksis må betale for at undgå overvågning:

https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3511661

Som eksempel fremhæver han overvågningen af brugernes færden i mobilnetværk, en logning der som bekendt er genstand for ganske meget debat fordi den gældende danske regelsæt er fundet ulovlig af EU-domstolen.

Til støtte for Poul-Hennings argument om overvågningens negative pris kan man fremhæve høringssvaret fra Teleindustrien vedr. den foreslåede nye logningslov. Forslaget til den nye lov indeholder en regel om, at teleselskaberne skal kunne “slå” generel og udifferentieret logning “til og fra” afhængig af trusselbilledet mod Danmark. Hvis man slår det til, vil tilstanden være som i dag, og slår man det fra, vil overvågningen kun gælde dem, der har særlig mistanke rettet mod sig.

Af høringssvaret fremgår det, at Justitsministeriet anslår teleselskabernes omkostninger ved blot at indføre muligheden for mindre logning til at være 200 millioner kroner – og at teleselskaberne mener, at implementeringsomkostningerne reelt vil være væsentligt højere.

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2022/01/TI-indlaeg-retsudvalgets-hoering-vedr-logning-13-januar-2022.pdf

Dette er altså kontantprisen for (muligheden for) mindre overvågning i mobilnetværkene. Gad vide hvad det ville koste at blive overvåget mindre i andre brancher?

Kigger vi væk?

En af fyrtårnene i den danske privacy-debat, Anders Kjærulff, har igen været til tasterne/mikrofonen, og undrer sig over at der, samlet set, ikke er mere larm om den totale, digitale overvågning vi er underlagt:

https://mingarage.net/2022/02/11/at-vaere-eller-ikke-vaere-amerikaner/

Overvågningsregimet er dokumenteret fx af afsløringen af NSA’s PRISM-projekt, internetkabel-adgangsaftalen mellem USA og Danmark – og underbygges af de mange lignende historier, der i en lind strøm kommer til overfladen.

Mon ikke Anders har en pointe i, at vi er mange, der kigger væk, fordi vi slet ikke kan rumme, hvor slemt det er?